Nazwa Projektu : Hybrydowa wodna deska ratunkowa WDR – AJ – 001. 

Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa beneficjenta : BAYWATCH – HARD Spółka z o.o.
Wartość Projektu : 3 862 757,50 zł.
Wartość dofinansowania : 2 842 640,50 zł.
Okres realizacji : 36 miesięcy
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrym Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nr Umowy : POIR.01.01.01-00-0538/18-00

Opis:

W Europie 35 000 – 40 000 ludzi traci życie w wyniku utonięcia każdego roku. Realizacja głównego celu ratownictwa wodnego, polegającego na działaniach zmierzających do zmniejszania liczby osób tonących, wymaga dobrze przygotowanej kadry profesjonalistów oraz specjalistycznego sprzętu. Wg Ustawy z dnia 09.03.2012 w Polsce na 100m linii brzegowej powinna przypadać jedna łódź wiosłowa oraz jedna jednostka motorowa na 400m linii brzegowej. Niestety, wymagania te nie są realizowane na polskich plażach, co spowodowane jest ceną zakupu takiego sprzętu, wahającą się w przedziale od 90 do 200 tysięcy złotych, nie wliczając kosztów paliwa i uprawnień, utrzymania, serwisowania, hangarowania poza sezonem, specjalistycznych środków transportu łodzi oraz odpowiedniego przygotowania nabrzeża.

Celem projektu jest opracowanie oraz wykonanie Deski Ratowniczej z napędem elektrycznym (strumieniowym) o niewielkich wymiarach i ciężarze nieprzekraczającym 22 kg, umożliwiającej przemieszczanie się wraz z ratownikiem z prędkością do 25 km/h. Znacznie skraca to czas dotarcia w miejsce zdarzenia, co jest jednym z kluczowych elementów akcji ratowniczej jednocześnie oszczędzając siły ratownika, tak potrzebne w momencie bezpośredniego kontaktu z osoba tonącą. Deska zostanie wyposażona w Pneumatyczną Tratwę Ratunkową umożliwiająca holowanie 2 dorosłych osób lub utrzymanie na wodzie 8 osób; oświetlenie pozycyjne typu LED umożliwiające podjęcie akcji ratowniczej w trudnych warunkach pogodowych oraz w nocy; migające światło i sygnał akustyczny sygnalizując podjęcie akcji ratunkowej; 2 kamery umożliwiające rejestrowanie przebiegu akcji ratowniczej (promień obrazu bliski 280 stopni); itd.