BAYWATCH – HARD Sp. z o.o.
43-360 Meszna, ul. Zawiła 15, Poland
e-mail: biuro@baywatch-hard.com

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000852386,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł NIP: 9372729392, REGON: 386633000